ලොහාන් සහ ඉරුෂ්ක දඟපන්දුවෙන් විස්කම් දක්වයි

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන සිංගර් කුසලාන අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (19) දින අවසන් වූ...

35th National Rowing Championships

The 35th Sri Lanka Rowing Championships started today, 19th February 2020, at the Diyawanna Rowing Centre. The heats and qualifying races were worked off...

Most Read

Columns

  • Rex Clementine
    Behind the bowler's arm
  • Legends
  • Boa Athu
    Boa straight-up
  • Let's Talk Numbers
  • Free Hit
"

Behind the bowler's arm

Rex Clementine
266 POSTS0 COMMENTS

Jayan Jabbers

Jayan Goonetilleke
51 POSTS0 COMMENTS

From The Sidelines

Paul Michael Toia
50 POSTS0 COMMENTS

Around the Wickets

Roshan Abeysinghe
149 POSTS0 COMMENTS